Hírlevél 2020.01.16.

Az Online Munkavédelmi Hetilap mai témái:

 1. Aktuális jogszabályváltozások: munka-, tűz- és környezetvédelem
 2. Munkásszálló kiadó Budapesten
 3. Most aktuális! Segédlet az új OTSZ szerinti dokumentumok elkészítéséhez
 4. Tájékoztató képzésekről: munka-tűzvédelem és játszóterek biztonsága
 5. Tájékoztató az Országos Munkavédelmi Bizottság plenáris üléséről
 6. Tűzvédelmi szakvizsgák Budapesten és Budakalászon
 7. Munkavédelmi hírek
  • Munkavédelmi szótár - Munkavédelem Nemzeti Politikája
  • Siralmas a munkajogi felkészültség
  • A karrierváltás okai között vezet a kiégés, a nőknél pedig a pénz
  • A fűtési szezon kockázatai
  • Ötmilliós kártérítést kapott a munkás, aki egy panelház 6. emeletéről zuhant le

Üdvözlettel:
Kling Péter

Jogszabály- és szabványváltozások: 2019. december

A jogszabály- és szabványváltozások jegyzéke erre a linkre kattintva tekinthető meg.
Januártól elképesztő mennyiségű jogszabály változott, ezért ez a „csak összefoglaló” anyag is igen terjedelmes.

A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki:

2019. évi CXXVI. törvény a családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról és a 2019. évi CXII. törvény a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről
Megjelent: MK 210/2019. (XII. 18.) Hatályos: 2020.01.01.

Többek között módosítja az 1993. évi XCIII. törvényt a munkavédelemről 
Megjelent: MK 210/2019. (XII. 18.) - Módosítja: 2019. évi CXXVI. törvény - Hatályos: 2020.01.01.          

Mvt.18. § (1) Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni védőeszköz előállítása, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása, üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történhet.
(2) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalónak nem adhat.
(3) Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvány).
(4) Egyéni védőeszközt forgalomba hozni, használatba venni akkor szabad, ha az rendelkezik egyéni védőeszköz EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve egyéni védőeszköz EK típustanúsítvánnyal. Az egyéni védőeszközök megfelelőségének tanúsítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében foglaltak szerint kell elvégezni.
(8) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatok elvégzése munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. A kockázatértékelés elvégzésekor a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló jogszabályban foglalt szempontokat is figyelembe kell venni.

A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégeztetni.

Bővebben a fenti linken.

Munkásszálló kiadó Budapesten

A több lábon állás jegyében – a munkavédelmi szolgáltatás mellett – nemrég kialakítottunk két lakást munkásszállónak.
Ha esetleg az Ön valamelyik ügyfele (vagy ismerőse) a közeljövőben úgy bővít létszámot, hogy szállást is kell az új belépőknek biztosítani, kérjük, hogy ajánlja neki ezt a két bérelhető lakást.

1.) Budapest XVIII. kerület, férőhely 10-11 fő: https://ingatlan.com/30642286 
2.) Budapest XX kerület, férőhely 6-7 fő: https://ingatlan.com/30129383

Előre is köszönöm a segítséget!
Kling Péter

Most aktuális téma! Segédlet az új OTSZ szerinti dokumentumok elkészítéséhez: OTSZ-2020-dokumentumcsomag

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat változása rengeteg olyan módosítást hozott, ami miatt a régebben készült/meglévő tűzvédelmi szabályzatokat át kell dolgozni.
Ehhez a munkához készült ez a dokumentum-csomag segédlet, amiben a 2020.01.22-től érvényes OTSZ szerint kidolgozott dokumentumok vannak, illetve olyan egyéb segédanyagok, amik megkönnyítik a régi/jelenlegi tűzvédelmi dokumentumok (szabályzatok, használati szabályok, kiürítéssel, ill. ellenőrzéssel, karbantartással, felülvizsgálattal kapcsolatos dokumentumok) átdolgozását.
Erre a linkre kattintva megtekinthető, hogy milyen dokumentumok találhatók a csomagban.
További információk az anyagról és megrendelhető a webáruházunkban: ezen a linken.

Tájékoztató képzésekről: munka-tűzvédelem és játszóterek biztonsága

Íme három olyan képzés, szakmai nap, ami Minden Önkormányzatot, intézményeit, más intézményeket, vállalkozásokat, szervezetet stb. érint a megváltozott jogszabályok alapján.
A képzések külön-külön napokon, a témáknak megfelelően – egymástól függetlenül - kerülnek megtartásra

Az új - a lenti linkeken található - tájékoztatók friss információkat is tartalmaznak.

1.) Tűzvédelem: rövidesen hatályba lép az új, módosított Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a 13 db Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, ami mindenkinek feladatot jelent a napi munkavégzésében. 
A képzésről részletes tájékoztató itt olvasható. A jelentkezési lap innen tölthető le.

2.) Munkavédelem: munkavédelmi képviselő képzés a felnőttképzési törvény előírásai alapján, szintén változott a korábbi jogszabályi előírás
A munkáltató kötelezettsége a szervezés lebonyolítása és a megválasztott képviselők képzésen való részvételének a biztosítása. 
A részletes információk itt olvashatók. A jelentkezési lap innen tölthető le.

3.) A közelmúltban változtak a Játszótéri eszközökre vonatkozó szabványok előírásai, ami minden játszóteret üzemeltető Önkormányzatra és intézményeire, fenntartókra, iskolákra vonatkozik. Múlt év végén Magyarországon sajnos halálos gyermekbaleset is bekövetkezett.
Ez a képzés csak Budakalászon kerül megtartásra, mivel más helyszíneken az előzetes igény felmérés alapján kevés érdeklődés volt.
Részletes tájékoztató itt olvasható. A jelentkezési lap innen tölthető le.

Amennyiben Önöket érinti a három témakör valamelyike, kérem olvassák el a tájékoztatókat és továbbítsák az érintett szervezeti egységek vezetőinek. 
Köszönettel várom jelentkezésüket, üdvözlettel: 
Kukucska István felnőttképzési vállalkozó, tűz, és munkavédelmi szakmenedzser, játszótéri eszközök szakértője és képzést szervező

Tájékoztató az Országos Munkavédelmi Bizottság 2019. december 10-i plenáris üléséről

Megjelent az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatója az Országos Munkavédelmi Bizottság 2019. december 10-i plenáris üléséről.
A dokumentum innen tölthető le.

Tűzvédelmi szakvizsgák Budapesten és Budakalászon

A legközelebbi szakvizsga időpontjaink: 

 • 2020. január 27-én Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória 
 • 2020. február 13-án Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória  
 • 2020. február 28-án Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória   
 • 2020. február végén Budakalászon: 5. tűzoltó vízforrások felülvizsgálatát végzők  ÚJ és ÚJÍTÓ is
 • 2020. február végén Budakalászon: 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők ÚJ és ÚJÍTÓ is

Jelentkezés ezen a linken. 

A jelentkezési lapon nem minden helyszín és időpont van feltüntetve, ha nem találja a felsorolásban, ahova szeretne jönni, kérem, írja be a helyszínt és az időpontot a „Egyéb helyszín és időpont” rovatba. Lehetőség van céghez kihelyezett tanfolyamra és vizsgára is, akár szombati napra is, ennek feltételeiről érdeklődjön a 70/332-8318 számon, a vizsgaszervezőnél. 
Részletek ezen a weboldalon.

Munkavédelmi hírek

Munkavédelmi szótár - Munkavédelem Nemzeti Politikája
A Munkavédelem Nemzeti Politikáját a Kormány 2016. október 5-én fogadta el a 1581/2016. (X. 25.) Korm. határozattal, és rendelte el a jóváhagyott dokumentum közzétételét. A dokumentum 2016-tól 2022-ig terjedő időszakra határozza meg a hazai munkavédelem prioritásait. Tovább a cikkhez.

Siralmas a munkajogi felkészültség
Alapszintű munkajogi képzésnek helye lenne a szakképzésben és a felsőoktatásban is, hiszen az iskolából kikerülőkből biztosan munkavállalók és munkaadók lesznek. Dr. Ferencz Jácint, ügyvéd szerint, azonban jelenleg sokan azzal sincsenek tisztában, mit írnak, íratnak alá a munkaszerződés megkötésekor. Tovább a cikkhez.

A karrierváltás okai között vezet a kiégés, a nőknél pedig a pénz
A kutatásból kiderül, hogy a fiatalabb korosztályt is éppúgy fenyegeti a kiégés, mint az idősebbeket. Tovább a cikkhez.

A fűtési szezon kockázatai
Bizonyára mindenki járt már úgy, hogy kisebb figyelmetlenség miatt balesetet vagy kárt szenvedett. Ennek mértéke pedig többnyire rajtunk múlik, azon, mit teszünk, vagy éppen nem teszünk a megelőzés érdekében, vagyis mennyire növeljük a balesetek bekövetkezésének a kockázatát. Azt pedig már a statisztikai adatok támasztják alá, hogy a lakástüzek és a szén-monoxid-mérgezések kiváltó okai között előkelő helyen szerepel a fűtőberendezések karbantartásának a hiánya. Tovább a cikkhez.

Ötmilliós kártérítést kapott a munkás, aki egy panelház 6. emeletéről zuhant le
5 milliós kártérítést kapott korábbi munkaadójától az a szerelő, aki 3 éve zuhant le egy panelház hatodik emeletéről Budapesten. Súlyosan megsérült. A munkás szerint azért esett le, mert nem volt heveder a felszerelésükben. Elhitte kollégáinak, hogy nem kell biztosítókötél, mert úgy gyorsabban haladnak. A rendőrök még mindig nyomoznak az ügyben. Tovább a videóhoz.