hírlevél 2016.06.09.

Az Online Munkavédelmi Hetilap mai témái:       

 1. Jogszabály- és szabványváltozások 2016. május
 2. Tájékoztató a munkabalesetek alakulásáról 2016. I. negyedév
 3. Pályázat felhívás: EU-OSHA Helyes Gyakorlat Díj 
 4. Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam - nyári szünet előtti utolsó
 5. Zsebtörvénytár frissítés
 6. Tűzvédelmi szakvizsgák Budapesten
 7. Munkavédelmi hírek
  • Költözik a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
  • Mi kell a biztonságos munkavégzéshez?
  • Veszélyzónák a munkahelyen
  • Mit ellenőriz nyáron a munkaügyi hatóság?
  • Uniós jogharmonizáció miatt kerülhet sor a Munka törvénykönyvének módosítására
  • A szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák
  • Újabb tűzvédelmi műszaki irányelvek
  • Felszámolták a hortobágyi és a debreceni veszélyeshulladék-tárolókat
  • Így kell foglalkoztatni a diákokat

Üdvözlettel:
Kling Péter 
 

Jogszabály- és szabványváltozások 2016. május  

A most változott jogszabályok és szabványok jegyzékét erről a linkről tudja letölteni.
A jogszabályváltozások közül az alábbiak emelhetők ki:

16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról - Megjelent: MK 2016/68. (V. 12.) - Hatályos: 2016. 06. 11., 2016. 07. 01.

A téma újraszabályozása részben az időközi jogszabályi változásokra vezethető vissza.
A rendeletből érdemes kiemelni az alábbiakat:

 • Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell olyan szervezett munkarendről, ügyeleti, készenléti szolgálatról, amely a folyamatos, megbízható szolgáltatáson túl lehetővé teszi, hogy hiba felmerülése esetén azonnal be tudjon avatkozni az üzemi és környezeti károk elhárítása vagy mérséklése, továbbá a szolgáltatás mielőbbi helyreállítása érdekében.
 • A víziközművek üzemeltetéséért felelős szakmai vezetők képesítési követelményeit az 1. melléklet határozza meg.
 • A víziközmű üzemeltetésével kapcsolatos munkakörökben csak a munkaköri, illetve higiénés alkalmasság vizsgálatáról szóló miniszteri rendelet alapján alkalmasnak minősített személyek foglalkoztathatók, átmeneti helyzetben vagy üzemeltető váltás esetén is.
 • A közcélú ivóvízmű szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos műszaki, technológiai, vízgazdálkodási, vízvédelmi, biztonságtechnikai, közegészségügyi, környezet- és természetvédelmi előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit – a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével – üzemeltetési szabályzatban kell meghatározni, amely többek között az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó más jogszabályok előírásai érvényesítését is kell, hogy tartalmazza.
 • A közcélú szennyvízkezelő mű üzemeltetője gondoskodik a közcélú szennyvízelvezető műbe bebocsátott szennyvíz – egyesített rendszer esetén a szennyvíz és a csapadékvíz – elvezetéséről, megfelelő tisztításáról és ártalommentes elhelyezéséről. Az előbbi feladatok ellátása során a szennyvízkezelő mű üzemeltetője gondoskodik annak ellenőrzéséről, hogy a szennyvízelvezető műbe csak az előírt, olyan összetételű – szükség szerint előtisztított – szennyvizet vezessenek be, amelynek tisztítására a mű kialakított, engedélyezett tisztítás-technológiai eljárása rendeltetésszerű működés mellett alkalmas, állagára nem káros, és az ott dolgozók egészségét, testi épségét nem veszélyezteti.
 • A közcélú szennyvízekezelő mű üzemeltetésével összefüggő, a környezetet károsító, vagy annak közvetlen veszélyével járó üzemzavart az üzemeltető haladéktalanul bejelenti az illetékes környezetvédelmi hatóságnak, az ellátásért felelősnek, a víziközmű tulajdonosának, az illetékes vízügyi hatóságnak és a területi vízügyi igazgatási szervnek. Ha a műből kijutó szennyezés emberi egészséget veszélyeztet, az üzemeltető az illetékes népegészségügyi szervet, természetvédelmi védelem alatt álló terület veszélyeztetése esetén az illetékes természetvédelmi hatóságot is értesíti.

A rendelet 1. § (4) bekezdése és 1. melléklete (A víziközmű üzemeltetéséért felelős vezetők szakmai képesítési előírásai) 2016.07.01-jén lép hatályba. Hatályát veszti: 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről  2016. 06. 11.-én. Az 1. § (3) bekezdése és 1. számú melléklete  2016. 07. 01-jén veszti hatályát.  

Tájékoztató a munkabalesetek alakulásáról 2016. I. negyedév  

Az NGM Munkafelügyeleti Főosztályának munkabaleseti statisztikája 2016. I. negyedév. A tájékoztató a 2016. április 8-ig beérkezett és nyilvántartásba vett munkabaleseti jegyzőkönyvek összesített feldolgozott adatait tartalmazza. A tájékoztatásinnen tölthető le.  

Pályázat felhívás: EU-OSHA Helyes Gyakorlat Díj   

Felhívjuk a figyelmét az Európai Munkavédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 2016-17. évi Egészséges munkahelyet minden életkorban! c. kampányának Helyes Gyakorlat Díj pályázatára.
A Helyes Gyakorlat Díj célja, hogy bemutassa azokat a jó példával elől járó szervezeteket, amelyek aktívan végzik a munkavédelem kezelését az idősödő munkaerővel kapcsolatban. Az EU-OSHA olyan példákat keres, amelyek a munkavédelem megvalósításában tükröződő holisztikus szemléletet és az egész életpályát figyelembe vevő kockázatmegelőzést demonstrálják az egészséges munkahelyi idősödés biztosítása céljából. A zsűri az intézkedések fenntarthatóságát és átültethetőségét is figyelembe veszi. A magyarországi pályázatokat 2016. szeptember 30-áig kell beküldeni az EU-OSHA Nemzeti Fókuszpontjához a fokuszpont@ngm.gov.hu email címre. 
Egészséges munkahelyek – Helyes Gyakorlat Díjak - részletes tájékoztató innen tölthető le. 
A kiválasztási eljárások leírása pedig innen érhető el. 
 

Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam - nyári szünet előtti utolsó  

Következő tanfolyami nap: 2016. június 28-a, 9-14 óráig.
(Érdemes most jönni, mert a nyári szünet/szabadságolások miatt csak október eleje tájára szervezzük a következő ilyen képzésünket.)
Helyszín: 1119 Budapest, Tétényi út 100/c.

Ha Ön cégvezető és vannak munkavállalói, biztosan tudja, hogy műszakonként legalább 1 fő elsősegélynyújtó kiképzése kötelező, ezt egy munkavédelmi ellenőrzés során jó eséllyel számon is kérik Öntől. Mi rendszeresen tartunk elsősegélynyújtó tanfolyamokat, küldje el kollégáit, hogy ez is rendben legyen. 

A tanfolyamról bővebb információ és jelentkezési lap ezen a weboldalunkon található, illetve bármilyen kérdése van a tanfolyammal kapcsolatban (kihelyezett tanfolyam, stb), ügyfélszolgálatunk a 30/8943-298-as telefonszámon és az info@munkavedelem.biz email címen tud Önnek segíteni.  

Zsebtörvénytár frissítés  

Új frissítés készült a „Zsebtörvénytár” cd-hez! Aki megvette (vagy ajándékba kapta) a cd-t, ismét tudja frissíteni annak tartalmát. Ha Önnek még nincs meg a CD, a webáruházunkban tudja megrendelni. Ha több mint 1 éve vette a Cd-t és lejárta jelszava, ezen a webáruház-oldalon meg tudja rendelni a következő évi frissítést. (elküldjük Önnek a cd-t a jelenlegi állapotában, valamint a frissítéshez szükséges jelszót, amivel 1 éven keresztül tudja letölteni a frissítéseket)

Ingyen is letöltheti a Zsebtörvénytár cd teljes – mindig friss – verzióját, ha csatlakozik a "Nefeledd” munkavédelmi klubhoz. A klubról bővebben a www.nefeledd.info/klub.php oldalon olvashat. A frissítés lépéseiről részletes leírást erre a linkre kattintva olvashat.  

Tűzvédelmi szakvizsgák Budapesten 

A legközelebbi szakvizsga időpontjaink:

 • 2016. június 20-án Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • 2016. június 30-án Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória

Jelentkezés ezen a linken. 
A jelentkezési lapon nem minden helyszín és időpont van feltüntetve, ha nem találja a felsorolásban, ahova szeretne jönni, kérem, írja be a helyszínt és az időpontot a „Egyéb helyszín és időpont” rovatba. Lehetőség van céghez kihelyezett tanfolyamra és vizsgára is, akár szombati napra is, ennek feltételeiről érdeklődjön a 70/332-8318 számon, a vizsgaszervezőnél. Részletek ezen a weboldalon. 
 

Munkavédelmi hírek  

Tájékoztató a Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály költözéséről
A Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya 2016. június 9-13. között a 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. szám alatti irodaépületbe költözik. A költözést ideje alatt az ügyfélfogadás szünetel, de a halasztást nem tűrő esetekben az alábbi telefonszámok hívhatóak:
- munkavédelem: 06-30-817-5394
- munkaügy: 06-30-866-1083
A székhelyváltozás nem érinti a vezetékes telefonszámokat és az e-mail elérhetőségeket, így ezek a költözés után változatlanul elérhetőek lesznek.
 

Mi kell a biztonságos munkavégzéshez?
Milyen követelményeket tartalmaz a munkavédelemről szóló törvény a munkáltatók és a munkavállalók számára a biztonságos munkavégzés érdekében? Tovább a cikkhez.
 

Veszélyzónák a munkahelyen
A sok ülés és a mozgáshiány egyre nagyobb egészségügyi problémát okoz. Egyrészt a napjainkban járványszerűen terjedő elhízáshoz, másrészt a helytelen testtartás miatt mozgásszervi megbetegedésekhez vezet. A Fellowes cég 4 zónát jelöl meg, ahol már apróbb változtatásokkal is sokat tehetünk azért, hogy az irodai munka okozta kockázatokat csökkentsük. Tovább a cikkhez.
 

Mit ellenőriz nyáron a munkaügyi hatóság?
Ha nem is tudjuk pontosan, mit tesznek a munkaügyi hatóság ellenőrei idén nyáron, azt ismerjük, melyek 2016. júniusban és júliusban a kiemelten ellenőrzött területek. Tovább a cikkhez.
 

Uniós jogharmonizáció miatt kerülhet sor a Munka törvénykönyvének módosítására
Dr. Kéri Ádám, a KRS Ügyvédi Iroda foglalkoztatási üzletágának vezetője, a HR Portál jogásza nyitóbeszédében kiemelte, hogy jelentős átalakuláson megy keresztül a foglalkoztatás világa Magyarországon. Egyrészt nő a foglalkoztatottak száma, másrészt pedig állandó változásban van a rájuk vonatkozó joganyag. Példaként hozta fel a Munka törvénykönyvének tervezett módosítását, illetve az iskolaszövetkezetekre és a kiküldött munkavállalókra vonatkozó szabályok változását. Tovább a cikkhez.
 

A szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák
Hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Nem árt tehát tisztában lenni azzal, mit hogyan tehetünk szabályosan és kit terhel a felelősség. Tovább a cikkhez.
 

Újabb tűzvédelmi műszaki irányelvek 
Kétnapos szakmai fórumon mutatták be a legújabb, az ellenőrzésről és felülvizsgálatról szóló tűzvédelmi műszaki irányelv megalkotói az útmutató kiadás előtti változatát. Tovább a cikkhez.
 

Felszámolták a hortobágyi és a debreceni veszélyeshulladék-tárolókat
Véget ért a Hortobágyi Nemzeti Park (HNP) szomszédságában lévő veszélyeshulladék-tároló felszámolása Balmazújváros-Lászlóháza térségében, illetve a debreceni Határ úti telephelyen - jelentette be a hajdú-bihari kormánymegbízott kedden sajtótájékoztatón. Tovább a cikkhez.
 

Így kell foglalkoztatni a diákokat
Ismét eltelt egy év, lassan vége a tanévnek, a diákok részére közeledik a jól megérdemelt nyári pihenés időszaka. Sok fiatal azonban feláldozza a szünet egy részét arra, hogy munkát vállaljon és így keresse meg a nyaralásra, fesztiválbelépőre a pénzt. A foglalkoztatók számára is nagyszerű lehetőség lehet a diákok foglalkoztatása egyszerűbb, vagy bonyolultabb szakmai feladatok elvégzésére, vagy épp a szabadságon lévő kollégák helyettesítésére. De nézzük, milyen keretek között is történhet a diákok foglalkoztatása. Tovább a cikkhez.
    

© 2006 Minden jog fenntartva