hírlevél 2017.11.16.

Az Online Munkavédelmi Hetilap mai témái:

 1. Jogszabály- és szabványváltozások: 2017. október
 2. Az optikai és elektromágneses sugárzás vizsgálati szempontjai: ÁNTSZ felmérőlapok
 3. Jelentés a munkavédelmi hatóság 2017. I-III. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól
 4. Felhívás azbeszttel szennyeződött ipari koptató anyaggal (EUROGRIT) kapcsolatban
 5. Munkavédelmi képviselő alapképzés Budapesten (16 órás)
 6. Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam fél nap alatt
 7. Tűzvédelmi szakvizsgák Budapesten
 8. Munkavédelmi hírek
  • Miért kell foglalkoznunk a dolgozóink egészségével?
  • Forradalmak kora az irodákban is
  • Hidraulikus mentőeszközöket kapott a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
  • Mit tehet a cég, ha egy dolgozó alkalmatlanná válik a munkára?

Üdvözlettel:
Kling Péter

Jogszabály- és szabványváltozások: 2017. október

A jogszabály- és szabványváltozások részletes jegyzéke erre a linkre kattintva tekinthető meg.

A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki:

Mindenkit érintő hatályon kívül helyezés:

73/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról 
Hatályon kívül helyezi: 310/2017. (X. 31.) Korm. r. Hatályos: 2017. 11. 01.

311/2017. (X. 31.) Korm. rendelete az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról megfogalmazza:

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) 2017. október 31-ével az Áht. 11. § (3) bekezdése alapján jogutódlással – a Kincstárba történő beolvadással – megszűnik. (2) Az ONYF általános jogutódja a Kincstár

A 2017. október 31-én megszűnő ONYF a) központi szervének hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben 2017. november 1-jétől a Kincstár központi szerve, b) különös hatáskörű igazgatási szervének hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben 2017. november 1-jétől a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Ugyanez a jogszabály, vagyis a 311/2017. (X. 31.) Korm. rendelete az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról, amely rendelet többek között szintén módosítja a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló jogszabályt.

Módosít: MK 2017/175. (X. 31.) Hatályos: 2017. 11. 01.

A törvény és végrehajtási rendeletének módosítása magába foglalja: A kormányhivatalok, mint kifizetőhelyek, valamint a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szervek kifizetőhelyei tekintetében és a kormányhivatal által hozott – mulasztási bírságot kiszabó – elsőfokú végzéssel szemben előterjesztett fellebbezést a Központ dönt.

Ha a lefolytatott ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató a ténylegesnél magasabb összegben számolta el az ellátásokat, illetve a ténylegesnél alacsonyabb összegben állapította meg a táppénz-hozzájárulást, a kormányhivatal, illetve a Központ a különbözetet fizetésre kötelező határozatban állapítja meg. A különbözet után a munkáltatót a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatfizetési kötelezettség terheli.

Vhr. 49/B. § A kifizetőhelynek, továbbá a Kincstár területi szervének az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset üzemiségének elbírálásával, valamint a baleseti táppénzzel kapcsolatban hozott döntése ellen a munkáltató székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz lehet fellebbezni.

Vhr 11§ 2 bek) Az utazási támogatás igénybe vehető a (4) bekezdés szerinti utazási utalvánnyal, gépkocsival történő utazás esetén az (5) bekezdésben meghatározottak szerint, illetve a (14) bekezdés szerinti utazási költségtérítési utalvánnyal. Az utazási költségtérítési utalvány a Központ által rendszeresített olyan szigorú számadású nyomtatvány, amely két pénztári és egy ellenőrző szelvényből áll.

Vizsgálati szempontok (felmérőlapok!) az optikai és az elektromágneses sugárzás ellenőrzéshez

Az optikai és az elektromágneses sugárzásra vonatkozó kockázatértékelések megléte, ennek ellenőrzésre mostanában került napirendre.
Sikerült hozzájutnunk azokhoz a felmérőlapokhoz, ami alapján (ami szerint) ezeket az ÁNTSZ ellenőrzi. 

Innen letölthető a „Felmérőlap optikai sugárzást kibocsájtó berendezéseket használó munkahelyek 22/2010. (V.7.) EüM rendelet szerinti ellenőrzéséhez”
Innen pedig letölthető a „Felmérőlap elektromágneses sugárzást kibocsájtó berendezéseket használó munkahelyek 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet szerinti ellenőrzéséhez” 

A fenti kockázatértékelések elkészítéséhez, szakmai segítség gyanánt, nemrég készültek dokumentum-csomagok, ezeket itt tudja megnézni, megrendelni: 

A mesterséges optikai sugárzás kockázatértékelése dokumentum-csomag 
Dokumentációs összeállítás a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló EüM rendelet és vonatkozó irányelv útmutatása és tapasztalati anyagok, segédletek felhasználásával.
A dokumentum-csomagban a mesterséges optikai sugárzás kockázatainak felméréséhez szükséges tudnivalók és (szerkeszthető) kockázatértékelés minták találhatók.

Elektromágneses terek kockázatai dokumentum-csomag
Ez a dokumentum-csomag összeállítás a fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó egészségi és biztonsági követelmények figyelembe vételével készült.
A csomagban a teljes, ide vonatkozó joganyag, tanulmányok és kockázatelemző minta dokumentumok találhatók.

Jelentés a munkavédelmi hatóság 2017. I-III. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól

2017. I-III. negyedévben a munkavédelmi hatósági ellenőrző munka az előző évhez hasonló számú 11 506 munkáltatóra terjedt ki, amelynek során az állami tisztviselők ellenőrizték az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok betartását.
Az ellenőrzött munkáltatók 76,9%-ánál tapasztaltak munkavédelmi szabálytalanságot, ez az arány 3,1%-kal alacsonyabb a 2016-os év azonos időszakában tapasztaltakhoz képest. A munkáltatók írásbeli tájékoztatásra történő kötelezésével további 611 munkáltatót vizsgált a munkavédelmi hatóság.
Az NGM Munkavédelmi Főosztályának teljes jelentése innen tölthető le.

Felhívás azbeszttel szennyeződött ipari koptató anyaggal (EUROGRIT) kapcsolatban

Az Európai Unió Vezető Munkafelügyeleti Tisztségviselők Bizottsága (SLIC) ismeretmegosztó rendszerén (KSS: Knowledge Sharing Site) keresztül a Holland Munkavédelmi Főfelügyelőségtől figyelmeztetés érkezett arról, hogy a 2015 május óta forgalomba hozott EUROGRIT elnevezésű ipari koptató anyag azbeszttel szennyeződhetett.
Az EUROGRIT koptató anyag ipari tisztítás során használt alumínium-szilikát szemcse, amelyet általában szénnel működő erőművek kohósalakjából állítanak elő. Jellemzően acél-, kő-, beton felületek koptató tisztítására, reve, rozsda és szennyeződések eltávolítására alkalmazzák.
Az NGM Munkavédelmi Főosztályának részletes tájékoztatója itt olvasható.

Munkavédelmi képviselő alapképzés Budapesten (16 órás)

Ismét szervezünk egy kétnapos alapképzést a tavaly vagy idén megválasztott munkavédelmi képviselőknek.

Idén január 8-ig minden vállalkozásnál, ahol legalább 20 fő a munkavállalói létszám, munkavédelmi képviselő választást kellett tartani. Volt, ahol az lett az eredmény, hogy nem választottak senkit (a választást akkor is meg kellett tartani + dokumentálni az egész procedúrát), de a legtöbb helyen azért sikerült erre a feladatra választani egy kollégát. 
(Ha Önöknél esetleg még nem történt meg a választás vagy valamiért új képviselőt kell választani, a lebonyolításához itt talál segédanyagot)

A megválasztott munkavédelmi képviselőnek a választást követő 1 éven belül egy 16 órás alapképzésen kell részt vennie.

Legtöbb cégnél 2016 év végén zajlott le a választás. Ha ők még nem vettek részt az alapképzésen, épp itt az ideje, nekik szervezünk most egy ilyen kétnapost.

Időpontja: 2017. november 22-23. (szerda-csütörtök)
Helyszíne: Bp. XI. ker. Bartók Béla út 134.
Részvételi díj: 29.500 Ft+áfa/fő (a 2 napra összesen)

Bővebben a témáról – kinek kell és miért, mik lesznek a képzésen – és jelentkezési lap ezen az oldalon található.

Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam: 5 órás

Ha Ön cégvezető és vannak munkavállalói, biztosan tudja, hogy műszakonként legalább 1 fő elsősegélynyújtó kiképzése kötelező, ezt egy munkavédelmi ellenőrzés során jó eséllyel számon is kérik Öntől. Mi rendszeresen tartunk elsősegélynyújtó tanfolyamokat, küldje el kollégáit, hogy ez is rendben legyen.

Következő oktatási nap: 2017. november 28. (kedd), 9-14 óráig. Idei utolsó.
Helyszín: 1115 Budapest, Bartók Béla út 134. 
A tanfolyamról bővebb információ és jelentkezési lap ezen a weboldalunkon található.

Tűzvédelmi szakvizsgák Budapesten, Tatabányán

A legközelebbi szakvizsga időpontjaink:

 • 2017. november 22-én Tatabányán: 1, 2, 3  kategória
 • 2017. november 24-én Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • 2017. december 07-én Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • 2017. december 19-én Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória

Jelentkezés ezen a linken. 
A jelentkezési lapon nem minden helyszín és időpont van feltüntetve, ha nem találja a felsorolásban, ahova szeretne jönni, kérem, írja be a helyszínt és az időpontot a „Egyéb helyszín és időpont” rovatba. Lehetőség van céghez kihelyezett tanfolyamra és vizsgára is, akár szombati napra is, ennek feltételeiről érdeklődjön a 70/332-8318 számon, a vizsgaszervezőnél. 
Részletek ezen a weboldalon.

Munkavédelmi hírek

Miért kell foglalkoznunk a dolgozóink egészségével?
Szinte hetente megjelenik egy hír arról, hogy mennyire „beteg a magyar”! Nézzünk egy gyors áttekintést a közelmúlt OECD statisztikái alapján!
A magyar lakosság több, mint 60%-a elhízott, ezen populáció felénél az elhízás mértéke eléri a „súlyos elhízást”, amely már közvetlen betegségkockázatot jelent. Az elhízási térképen Európában az első helyet foglaljuk el, a Világban pedig csak Mexikó, az Egyesült Államok és Új-Zéland jár előttünk. Minden negyedik magyar ember dohányzik, ezzel dobogós helyen állunk az Európai Unióban. Tovább a cikkhez.

Forradalmak kora az irodákban is
A Szilikon-völgy egyik törekvése vált most világszerte divattá: a vállalatok egymásra licitálva alakítják ki nem mindennapi irodáikat, kampuszaikat, hogy ezzel is motiválják az ott dolgozókat. De miben mások ezek a modern munkahelyek? Tovább a cikkhez.

Hidraulikus mentőeszközöket kapott a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
A WEBER-HYDRAULIK GmbH. magyarországi képviselőjeként a Pirotext Védőruházat Kft. november 14-én speciális mentőeszközöket adott át használatba a Katasztrófavédelmi Oktatási Központnak, hogy ezzel is segítse a szakemberek műszaki mentésekre való felkészítését. Tovább a cikkhez.

Mit tehet a cég, ha egy dolgozó alkalmatlanná válik a munkára?
A vállalatnak és a dolgozónak is több fontos szabályra kell odafigyelnie, ha betegség miatt alkalmatlanná válik egy munkavállaló a pozíciója betöltésére.
Most kezdődnek azok a hónapok, amikor a legtöbb cégnek számolnia kell azzal, hogy sok dolgozójuk hosszabb-rövidebb időre kiesik a munkából betegség miatt. Előfordulhat azonban olyan helyzet is, amikor a munkavállaló teljesen alkalmatlanná válik a munkaköre betöltésére. Az Adózóna gyűjtötte össze, mi a teendő ilyenkor. Tovább a cikkhez.

© 2006 Minden jog fenntartva