hírlevél 2017.08.17.

Az Online Munkavédelmi Hetilap mai témái:

 1. Jogszabály- és szabványváltozások: 2017. július
 2. Zsebtörvénytár frissítés
 3. Tűzvédelmi szakvizsgák
 4. Munkavédelmi hírek
  • A foglalkoztatásra irányuló jogviszony bejelentésének foglalkoztatott által történő ellenőrzésének lehetőségei
  • Az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának összefoglaló jelentése
  • Az NGM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása a Munkavédelmi Képviselők Fóruma oldalról
  • Meditál a cégem - Stresszcsökkentés és megnövekedett hatékonyság
  • Folyamatos fejlesztések a kéményseprés területén
  • BetegszabadságÉletét vesztette egy kaszkadőrnő a Deadpool 2. forgatásán

Üdvözlettel:
Kling Péter

Jogszabály- és szabványváltozások: 2017. július

Az elmúlt hónap változásainak jegyzékét ezen a linken lehet megtekinteni.

A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki:

177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről.
ÉS
26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról - Megjelenés: MK 2017/108. (VII. 5.) - Hatályos: 2017. 07. 06.

Az ADN vonatkozásában összefüggő két jogszabály az alábbiakat tartalmazza:

 • 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről.

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) kötelező hatályának elismerésére, és a Szabályzat szövegét e rendelettel kihirdeti.
Ez a rendelet a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való negyedik hozzáigazításáról szóló, 2016. december 16-i (EU) 2016/2309 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 • 26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról.

Az NFM rendelet 1. melléklete a fenti 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 4. §-ának megfelelően, annak 2. mellékletének (ADN Szabályzat) részletes szabályait és kiegészítéseit tartalmazza a veszélyes áruk belföldi belvízi szállításra vonatkozóan.
Az NFM rendelet hatályát illetően a belvízi szállításba beleértendő a be- és kirakodás, a más szállítóeszközről és a más szállítóeszközre való átrakás, valamint a szállítás körülményei miatt szükségessé váló veszteglés is.
Ez a rendelet is a fenti 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletnél említett uniós irányelvnek való megfelelést szolgálja.

178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről.
ÉS
27/2017. (VII. 5.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet
módosításáról
- Megjelent: MK 2017/108. (VII. 5.) - Hatályos: 2017. 07. 06.

Mindkét jogszabály az ADR-re vonatkozik, és az alábbiakat tartalmazzák:

 • 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről.

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: ADR) „A” és „B” Melléklete kötelező hatályának elismerésére, továbbá az említett két melléklet szövegét kihirdeti..
Ez a rendelet a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való negyedik hozzáigazításáról szóló, 2016. december 16-i (EU) 2016/2309 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 • 27/2017. (VII. 5.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról.

Az NFM rendelet a tartalmát illetően a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló elavult 2015. évi LXXXIX. törvény helyett a most megjelent, aktuális 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletre hivatkozik, amikor rögzíti, hogy a Korm. rendelet  2. mellékletének (ADR Szabályzat) részletes szabályait és kiegészítéseit tartalmazza a veszélyes áruk közúti járművel végzett belföldi szállítására vonatkozóan.

Megjegyzés: a korábban hivatkozott 2015. évi LXXXIX. törvény 2017.07.01-jén hatályos módosítása hatályon kívül helyezte a tv. lényeges részeit a mellékleteivel együtt.

Hatályát vesztette a 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet 2. §-a, mely szerint abban az esetben, ha a veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett baleset vagy más rendkívüli esemény nyomán megállapítást nyer, hogy az alkalmazandó biztonsági intézkedések nem elegendőek a szállítással összefüggésben felmerülő kockázat korlátozásához, továbbá ha sürgős intézkedések megtétele szükséges, a közlekedésért felelős miniszter haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot a javasolt intézkedésekről.

Módosították az 1. mellékletet (Kiegészítések az ADR Szabályzat belföldi alkalmazásához), továbbá a hivatkozott uniós irányelvek listáját is.

Zsebtörvénytár frissítés

Új frissítés készült a „Zsebtörvénytár” cd-hez! Aki megvette (vagy ajándékba kapta) a cd-t, ismét tudja frissíteni annak tartalmát. Ha Önnek még nincs meg a CD, a webáruházunkban tudja megrendelni.
Ha több mint 1 éve vette a Cd-t és lejárta jelszava, ezen a webáruház-oldalon meg tudja rendelni a következő évi frissítést. (elküldjük Önnek a cd-t a jelenlegi állapotában, valamint a frissítéshez szükséges jelszót, amivel 1 éven keresztül tudja letölteni a frissítéseket)
Ingyen is letöltheti a Zsebtörvénytár cd teljes – mindig friss – verzióját, ha csatlakozik a "Nefeledd” munkavédelmi klubhoz. A klubról bővebben ezen az oldalon olvashat.
A frissítés lépéseiről részletes leírást erre a linkre kattintva olvashat.

Tűzvédelmi szakvizsga

A legközelebbi szakvizsga időpontjaink:

 • 2017. augusztus 24-én Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • 2017. szeptember 05-én Tatabányán: 1, 2, 3 kategória
 • 2017. szeptember 05-én Tatabányán: 9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők kategória
 • 2017. szeptember 08-án Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • 2017. szeptember 20-án Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • 2017. szeptember végén Budakalászon 1, 2, 3, kategória
 • 2017. szeptember végén Budakalászon 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők. 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők. ÚJ és ÚJÍTÓ is.

Jelentkezés ezen a linken.
A jelentkezési lapon nem minden helyszín és időpont van feltüntetve, ha nem találja a felsorolásban, ahova szeretne jönni, kérem, írja be a helyszínt és az időpontot a „Egyéb helyszín és időpont” rovatba. Lehetőség van céghez kihelyezett tanfolyamra és vizsgára is, akár szombati napra is, ennek feltételeiről érdeklődjön a 70/332-8318 számon, a vizsgaszervezőnél.
Részletek ezen a weboldalon.

Munkavédelmi hírek

A foglalkoztatásra irányuló jogviszony bejelentésének foglalkoztatott által történő ellenőrzésének lehetőségei
Az elmúlt év munkaügyi ellenőrzési adatai alapján a munkaügyi hatóság azt tapasztalta, a munkavállalók egy jelentős hányada előtt nem ismert annak lehetősége, hogy saját maguk ellenőrizzék, foglalkoztatásukra szabályosan, vagy esetleg feketén kerül-e sor.
A fentiekre tekintettel a munkavállalói jogtudatosság fejlesztése, és ezen keresztül a foglalkoztatás kifehérítésének elősegítése céljából a hatóság az alábbi tájékoztató anyagot adja ki. Az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának tájékoztatója innen tölthető le.

Az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának összefoglaló jelentése
A munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásra vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzéséről (2017. június 19. - július 7.) Az összefoglaló jelentés letöltése innen lehetséges.

Az NGM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása a Munkavédelmi Képviselők Fóruma oldalról
A Munkavédelmi Képviselők Fórumának célja, hogy online felületet biztosítson a munkavédelmi képviselő választás lebonyolításával, valamint a munkavédelmi képviselők működésével kapcsolatos tudnivalók megismeréséhez. Az űrlap kitöltésével kérdést tehet fel a munkavédelmi hatóság részére, ugyanakkor megismerheti a korábban feltett kérdések és az azokra adott válaszok anonimizált leírását is. Az oldal ide kattintva érhető el.

Meditál a cégem - Stresszcsökkentés és megnövekedett hatékonyság
Amerikában és a nyugati országokban már vannak jól működő példák: cégek, amelyeknek több száz alkalmazottja meditál. Munkaidőben, de nem annak rovására, hiszen kutatások bizonyították az így megnövekedett munkahatékonyságot, kreativitást, a dolgozók nagyobb elkötelezettségét. Magyarországon is megszületett az első példa: Mészáros Gábor, a Trans-Pack logisztikai vállalat vezetője úgy döntött, bevezeti cégébe a meditációt. Tovább a cikkre.

Folyamatos fejlesztések a kéményseprés területén
A közelmúltban a katasztrófavédelem bővítette a kéményseprői közszolgáltatáshoz szükséges eszközparkját. Erre azért volt szükség, mert az egy évvel ezelőtti induláshoz képest jelentősen bővült azon települések köre, amelyeken a katasztrófavédelem kéményseprői végzik a lakossági sormunkát. Tovább a cikkre.

Betegszabadság
A betegség miatt keresőképtelenné váló munkavállaló mehet betegsége első 15 napjában betegszabadságra. A betegszabadságot a munkáltató adja ki orvosi igazolás alapján, és ő is fizeti az erre az időszakra járó távolléti díj 70%-át. Tovább a cikkre.

Életét vesztette egy kaszkadőrnő a Deadpool 2. forgatásán
Halálos motorbalesetet szenvedett egy kaszkadőrnő Vancouverben a Deadpool 2. című film forgatásán - írja az MTI a BBC News-ra hivatkozva. Tovább a cikkre.   

© 2006 Minden jog fenntartva