Hírlevél 2022.06.09.

Az Online Munkavédelmi Hetilap mai témái:

 1. Jogszabály- és szabványváltozások: 2022. május
 2. Előretekintés a váz- és izomrendszeri egészség kapcsán
 3. Tűzvédelmi szakvizsgák Budapesten
 4. Munkavédelmi hírek
  • Hatályba lépett a home office törvénycsomag
  • Így lehetsz versenyképes vállalat, miközben csökkented a munkahelyi stresszt
  • Fenntartható munkahelyi sportprogram 6 lépésben
  • Új munkajogi szabályok a nyáron átültetendő irányelvekben
  • Ennyi hosszú hétvégére számíthatunk 2023-ban
  • Villamos biztonsági felülvizsgálat változása az OTSZ 5.2-vel
  • Szaunatűz terjedt át a tetőszerkezetre a Túrkevei Termálfürdőben

Üdvözlettel:
Kling Péter

Jogszabály- és szabványváltozások: 2022. május

A májusban történt – munka-tűzvédelmi vonatkozású – fontosabb jogszabály- és szabványváltozások jegyzéke ide kattintva tekinthető meg.

A változások közül az alábbi jogszabály emelhető ki:

2022. évi V. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről
Megjelent: MK 88/2022 (V.26) Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor, 2022. 06. 02.

Többek között módosítja a 1993. évi XCIII. törvényt a munkavédelemről
Megjelent: MK 84/2022 (V.24) Módosítja: 2022. évi V. törv. Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor

VII/A. fejezet: A távmunkavégzés eltérő munkavédelmi szabályai
86/A. § (1) A távmunkavégzésre e törvény szabályait a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A távmunkavégzés - a munkáltatóval kötött megállapodás alapján - a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz esetén a munkáltató a kockázatértékelés elvégzése során győződik meg a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotáról. A munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotának fenntartásáról ebben az esetben a munkavállaló gondoskodik.
(3) A munkáltató a munkavállalót tájékoztatja a VI. Fejezetben meghatározott munkahelyi munkavédelmi tanácskozási és érdekképviseleti lehetőségekről és gyakorlatról, továbbá az ezzel összefüggő feladatot ellátó felelős személyekről, elérhetőségük adatairól.

86/B. § Az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel, rendszerrel (a továbbiakban együtt: számítástechnikai eszköz) végzett távmunka esetén
a) a munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól,
b) a munkavállaló a munkavégzés helyét az a) pont szerinti munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg,
c) a munkáltató a munkavédelmi szabályok megtartását - eltérő megállapodás hiányában - számítástechnikai eszköz alkalmazásával távolról ellenőrizheti.

86/C. § (1) A nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a felek írásban megállapodnak a munkavégzés helyéről (a továbbiakban: távmunkavégzési hely).
(2) Az (1) bekezdés szerinti távmunkavégzés csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból előzetesen megfelelőnek minősített távmunkavégzési helyen folytatható.
(3) A távmunkavégzési helyen a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a munkakörülményeket.
(4) A munkáltató vagy megbízottja rendszeresen köteles meggyőződni arról, hogy a távmunkavégzési helyen a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott ellenőrzésen túl a munkáltató vagy megbízottja - így különösen a 8. §-ban, valamint az 57. és 58. §-ban megjelölt személy - a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.
(6) A távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkodhat.
(7) A 81. § (4) bekezdésében meghatározott hatósági ellenőrzés a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet nem jelenthet. A munkavédelmi hatóság a munkáltatót és a munkavállalót az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal tájékoztatja. A munkáltató az ilyen céllal a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területére történő belépéshez szükséges hozzájárulást a munkavállalótól legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig beszerzi.

9. Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban - ide nem értve a természetes személy munkáltató háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést -, a közfoglalkoztatási, a kormányzati szolgálati, a politikai szolgálati, a biztosi, a közszolgálati, a közalkalmazotti, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, hivatásos és szerződéses szolgálati viszonyban, a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban, szociális szövetkezetben tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés keretében, iskolaszövetkezetben, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetében és közérdekű nyugdíjas szövetkezetben külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján történő személyes közreműködés keretében, a szakirányú oktatás keretében a szakképző intézményben, illetve a duális képzőhelyen, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, az elítéltként vagy egyéb jogcímen fogvatartottként végzett munka, a szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munka, valamint a büntetőügyben kiszabott közérdekű munka, a rendvédelmi szerveknél, az Országgyűlési Őrségnél, az önkormányzati tűzoltóságoknál szolgálati jogviszonyban végzett munka, valamint a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti közérdekű önkéntes tevékenység és a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.

Bővebben és a többi változás a fenti vagy ezen a linken

A mai iskolás gyermekek lesznek a holnap dolgozói - előretekintés a váz- és izomrendszeri egészség kapcsán

A váz- és izomrendszeri megbetegedéseket (MSD-k) gyakran felnőtt problémaként kezelik, azonban tényszerűen minden harmadik gyermekek és fiatal szenved ilyen rendellenességben. A munkahelyre bekerülve ezek a fiatal munkavállalók azzal szembesülhetnek, hogy a fennálló váz- és izomrendszeri problémáik súlyosbodnak. Nem minden váz- és izomrendszeri megbetegedés megelőzhető, de számos társult kockázatot el lehet kerülni.

A váz- és izomrendszeri megbetegedések megelőzése és kezelése terén a teljes élethosszra irányuló megközelítés a központi eleme az új Legyen könnyebb a teher prioritási területnek, amely a jövő generációira koncentrál, amely a megfelelő váz- és izomrendszeri egészséget mozdítja elő a gyermekek és a fiatalok körében.
További részletek az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi ügynökség honlapján itt olvashatók.

Tűzvédelmi szakvizsgáink

A legközelebbi szakvizsga időpontjaink:

 • 2022. június 29-én Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • 2022. július 20-án Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • Igény szerint egyeztetve Budapesten: 8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők. ÚJ és ÚJÍTÓ is
 • Igény szerint egyeztetve Budapesten: 9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők. ÚJ és ÚJÍTÓ is 

Bővebb információk, részletek, tűzvédelmi szakvizsgákról minden: ezen a weboldalon.
Jelentkezés a szakvizsgára: ezen az online jelentkezési lapon

Van lehetőség kihelyezett tűzvédelmi szakvizsgát is tartani, bárhol az országban, tudunk menni Önökhöz. Ennek feltételeiről érdeklődjön a 70/332-8318 számon, szakvizsga vizsgaszervezők kollégánknál. Kihelyezett képzést 10 főtől tudunk tartani, és akár szombati napra is tudunk szervezni.
Felnőttképző nyilvántartásba vételi számunk (Kling Munkavédelmi Kft): B/2020/000629

Munkavédelmi hírek

Hatályba lépett a home office törvénycsomag
Szokatlan helyzet állt elő: bár a távmunkavégzés új szabályai látszólag június 1-jén hatályba léptek, bizonytalan, hogy ez valóban megtörtént-e. Elemzés az új munkajogi szabályokról és feltételekről. Tovább a cikkhez.

Így lehetsz versenyképes vállalat, miközben csökkented a munkahelyi stresszt
A jelen gazdasági helyzetben minden versenyképesség növelő tényező fokozott jelentőséggel bír a vállalatok számára, így az alkalmazott munkaerő teljesítőképessége is. A felelős vezetők egyöntetűen vallják, hogy a munkavállalók jó egészségi állapota serkentőleg hat a cég gazdasági növekedésére, hiszen egy fitt munkavállaló kiváló mentális és fizikai állapotának köszönhetően kevesebb alkalommal megy betegszabadságra, szellemileg termékenyebb, kreatívabb, innovatívabb, koncentráltabb és általában jobb a közérzete, motiváltabb a munkavégzés során. De hogyan működik ez a gyakorlatban? Tovább a cikkhez.

Fenntartható munkahelyi sportprogram 6 lépésben
Több kutatás is bizonyítja, hogy sportosabb alkalmazottakkal jobban nő a profit, mint a semmit sem sportoló munkavállalókkal. A munkavállalói wellnessprogram fontos eszköz arra is, hogy bevonzza és megtartsa a tehetségeket, amivel csökken a fluktuáció is. De milyen egy jó munkahelyi sportprogram? Tovább a cikkhez.

Új munkajogi szabályok a nyáron átültetendő irányelvekben
A közeljövőben két olyan uniós irányelvet kell átültetni a magyar jogrendszerbe, amelyek jelentős változásokat fognak hozni a munkáltató tájékoztatási kötelezettsége, illetve a munka- és pihenőidő szabályozása tekintetében. Tovább a cikkhez.

Ennyi hosszú hétvégére számíthatunk 2023-ban
Jövőre kétszer - húsvétkor és karácsonykor - lesz 4 napos a hétvége, ezen felül négyszer tölthetnek az emberek majd 3 napot pihenéssel, kikapcsolódással. Tovább a cikkhez.

Villamos biztonsági felülvizsgálat változása az OTSZ 5.2-vel
Egy apró, ám jelentős kihatású módosítás kapcsán felmerült kérdést tisztázunk.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet június 13-án hatályba lépő módosításával (OTSZ 5.2) a kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata résznél, a 277. § (1) bekezdéséből kikerül „ha jogszabály másként nem rendelkezik” szövegrész. Tovább a cikkhez.

Szaunatűz terjedt át a tetőszerkezetre a Túrkevei Termálfürdőben
Június elsején este tűz ütött ki a Túrkevei Termálfürdő fedett részében: egy elektromos szauna kapott lángra, és a tűz mintegy 50 négyzetméteren átterjedt az épület üveggyapot hőszigetelésű, faborítású tetőszerkezetre is. A tűzoltók kilenc gépjárművel vonultak a helyszínre és három magasból mentő segítségével bontották meg a tetőt, hogy az átizzott szigetelőanyagot eltávolítsák. Tovább a cikkhez.