Hírlevél 2023.08.10.

Az Online Munkavédelmi Hetilap mai témái:

 1. Jogszabályváltozások: 2023. július
 2. Eltörlik a kötelező munkavédelmi oktatást? - az állam működésének egyszerűsítésével összefüggő törvénytervezet
  • A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításának tervezete
  • A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításának tervezete
 3. ÚJ dokumentum-csomag: „A diizocianátok biztonságos használatára vonatkozó előírások”
 4. Tájékoztatás a klímaváltozás hatásairól: letölthető kiadvány
 5. Zsebtörvénytár frissítés
 6. Tűzvédelmi szakvizsgák Budapesten
 7. Munkavédelmi hírek
  • Mennyien jönnek, miért és mit tudnak? A külföldi vendégmunkásokról bővebben
  • A főnök sosem hibázik…vagy mégis? – avagy a munkáltató joggyakorlásával összefüggő kártérítési kérdések
  • Tűzálló drón Svájcból
  • Két munkás meghalt, súlyos hiányosságokra derült fény

Üdvözlettel:
Kling Péter

Jogszabályváltozások: 2023. július

A júliusban történt – munka-, tűz- és környezetvédelmi vonatkozású – fontosabb jogszabályváltozások jegyzéke erre a linkre kattintva tekinthető meg.

A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki:

334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ működésével kapcsolatos módosításáról
Megjelent: MK 108/2023 (07. 20) Hatályos: 2023. 08. 01.

Többek között módosítja a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről
Megjelent: MK 108/2023 (07. 20.) Módosítja: 334/2023. (VII. 20.) Korm. r. Hatályos: 2023. 08. 01.

Új jogszabályok:

25/2023. (VII. 4.) BM rendelet a biztonsági összekötő személy rendszeres szakmai képzésére, továbbképzésére vonatkozó szabályokról
Megjelent: MK 98/2023 (07. 04.) Hatályos: 2023. 07. 07.

2023. évi LIII. törvény Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról
Megjelent: MK 100/2023 (07. 05.) Hatályos: 2023. 09. 01.

Többek között módosítja a 2023. évi XXV. törvényt a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról
Megjelent: MK 100/2023 (07. 05.) Módosítja: 2023. évi LIII. tv. Hatályos: 2024. 07. 24.

273/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet a használt sütőolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól
Hatályos: 2023. 07. 01.

Ezek a kiemeltek bővebben, valamint a többi kigyűjtött jogszabályváltozás elolvasható: ezen a linken

Eltörlik a kötelező munkavédelmi oktatást?
- az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő törvénytervezet

Az „állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő törvénytervezet” címmel a kormány honlapjára felkerült törvényjavaslat célja az indokolás szerint „jelentősen csökkenteni az állampolgárok, vállalkozások adminisztratív terheit”. A társadalmi egyeztetés során a véleményeket 2023. augusztus 15-ig várják a tarsadalmiegyeztetes@kormanyiroda.gov.hu email címen.
A törvénytervezet itt tekinthető meg.

A törvénytervezet többek között olyan (a mi szakmánkat is érintő) módosításokat is tartalmaz, mint:

 • előírja a minden munkavállalóra nézve kötelező munkavédelmi oktatás eltörlését, és
 • egyszerűsödik a munkavállalók tűzvédelmi oktatása, nem kell évente részt venni rajta.

A törvénytervezet munkavédelmet érintő része a következő:

9. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása
14. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) Mvt. 55. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott munkáltatók esetekben az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti oktatás a miniszter által közzétett általános oktatási tematikának a munkavállaló részére történő átadásával is teljesíthető. Az átadás megtörténhet az oktatási tematikának a munkavállaló számára elérhető belső elektronikus hálózaton történő közzététellel is.”
(2) Az Mvt. 88. § (4) bekezdés a) pontja a következő ag) és ah) alponttal egészül ki: (Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy
a) rendeletben határozza meg)
„ag) azon tevékenységek, munkakörök, álláshelyek, amelyek esetén a munkavédelmi oktatás az általános oktatási tematika átadásával is teljesíthető;
ah) az általános oktatási tematika.” (részletes szabályait).
15. § Az Mvt.
a) 54. § (7) bekezdés a) pontjában az „a szükséges” szövegrész helyébe a „– ha törvény eltérően nem rendelkezik – a szükséges” szöveg,
b) 60. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a munkavédelmi oktatásnak” szövegrész helyébe a „valamint – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a munkavédelmi oktatásnak” szöveg lép.

A törvénytervezet tűzvédelmet érintő része a következő:

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása
23.§

 1. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tűzvédelmi tv.) 19. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
  „(2a) Az (1) bekezdésbe nem tartozó gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek kötelesek a munkavállalóik, továbbá a munkavégzésben részt vevő családtagjaik részére elérhetővé tenni a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által rendeletben közzétett, általános tűzvédelmi szabályzatot (a továbbiakban: általános tűzvédelmi szabályzat).”
 2. A Tűzvédelmi tv. 19. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Nem kell tűzvédelmi szabályzatot készítenie az ingatlan bérlőjének, használójának, amennyiben az épület, épületrész üzemeltetője rendelkezik az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi szabályzattal. Ebben az esetben az üzemeltető köteles a bérleti, használati szerződésmegkötését követően a tűzvédelmi szabályzat egy példányát a bérlő, használó rendelkezésére bocsátani.
(5) Az általános tűzvédelmi szabályzat hatálya bármely külön jogi aktus nélkül kiterjed a 19. §(2a) bekezdésben meghatározott, gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyekre és jogiszemélyekre, kivéve ha az érintett személyek magukra egyedi tűzvédelmi szabályzatot fogadnak el.”

A Tűzvédelmi tv. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalói, valamint a munkavégzésben részt vevő családtagjai a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt megismerjék. A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter rendeletében kockázati osztályba sorolással meghatározza azon munkáltatókat, akik esetében évenkénti tűzvédelmi oktatást kell tartani.”

A Tűzvédelmi tv. 47. § (2) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg:)
„12. a tűzvédelmi szabályzat általános elveit, a tűzvédelmi használati szabályok tartalmi követelményeit és a tűzvédelmi használati szabályok készítésére kötelezettek körét, annak eseteit, a rendszeres tűzvédelmi oktatásra kötelezettek körét,”

A Tűzvédelmi tv. 47. § (2) bekezdése a következő 18. ponttal egészül ki:
(felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg:)
„18. az általános tűzvédelmi szabályzatot,”

24.§
A Tűzvédelmi tv.
19. § (1) bekezdés a) pontjában az „ötnél” szövegrész helyébe „ötvennél” szöveg,
19. § (1) bekezdés c) pontjában a „kereskedelmi” szövegrész helyébe „10 fő befogadóképességet meghaladó kereskedelmi” szöveg lép.

ÚJ dokumentum-csomag: „A diizocianátok biztonságos használatára vonatkozó előírások”

Ez a dokumentum-csomag alkalmas arra, hogy a diizocianátok biztonságos használatára vonatkozó oktatást elvégezzék.

Az oktatást minden esetben megfelelő szakképzettséggel rendelkező, a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó szakértőnek kell tartania, amely rendelkezés összhangban van a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény követelményeivel.

Az oktatónak részt kell vennie egy képzésen (jelenleg online), az így megszerzett tudás birtokában oktathatja azon munkavállalókat, akik foglalkozásszerűen diizocianát tartalmú anyaggal munkát végeznek.

Ez a rendelkezés 2023. augusztus 24-től hatályos. (!)

A dokumentum-csomagban az alábbi szerkeszthető minták és egyéb dokumentumok találhatók:

 • Prezentációk és videók az oktatáshoz
 • MP4 videók
 • Jogszabályi áttekintés
 • Egyéb hasznos dokumentum-minták

A dokumentum-csomag részletes tartalma ezen a linken tekinthető meg.   
Megrendelni a webáruházunkban lehet, erre a linkre kattintva.   
A diizocianátok felhasználására vonatkozó korlátozás bővebben, a Nemzeti Népegészségügyi Központ weboldalán megtekinthető itt.

A klímaváltozás hatásai: letölthető kiadvány

A klímaváltozás korunk egyik legjelentősebb kihívása. A globális felmelegedés, a szélsőséges időjárási viszonyok okozta jelentős környezeti változások, az egyre gyakoribb és hosszabb hőhullámok, valamint a nyári hónapokban szinte állandósult extrém erős UV-sugárzás a szükséges megelőző intézkedések hiányában jelentős és növekvő egészségi és biztonsági kockázatot jelenthetnek a munkavállalók számára. A hőhullámok a jelentős közérzet- és teljesítőképesség-romlás mellett leggyakrabban ájulást, napszúrást, hőkimerülést és hőgutát okozhatnak a munkavállalóknál, valamint a koncentrálóképesség csökkenése hozzájárulhat a balesetveszélyes helyzetek kialakulásához is.
A munkahelyi klímakörnyezetből eredő kockázatok is a dolgozókat érő megterhelések körébe tartoznak, így ezekre vonatkozóan is el kell végezni a kockázatértékelést, és megelőző intézkedéseket kell hozni a munkavállalók egészségvédelmére.
Az ismeretekről a „A klímaváltozás hatásai” témájú kiadványban kapunk tájékoztatást, ami innen tölthető le.

Zsebtörvénytár frissítés

Új frissítés készült a „Zsebtörvénytár” cd-hez!
Aki régebben megvette a cd-t, ismét tudja frissíteni annak tartalmát.
Ha Önnek még nincs meg a cd, a webáruházunkban tudja megrendelni.
Ha több mint 1 éve vette a cd-t és lejárta jelszava, ezen a webáruház-oldalon meg tudja rendelni a következő évi frissítéshez szükséges jelszót. (elküldjük Önnek a cd-t a jelenlegi állapotában, valamint a frissítésekhez szükséges jelszót, amivel 1 éven keresztül tudja letölteni a mindig friss, havonta új Zsebtörvénytár-at)
Ingyen is letöltheti a Zsebtörvénytár cd teljes – naprakészen tartott – verzióját, ha csatlakozik a "Nefeledd” munkavédelmi klubhoz. A klubról bővebben ezen a weboldalon olvashat.

Tűzvédelmi szakvizsgáink

A legközelebbi szakvizsga időpontjaink:

 • 2023. augusztus 23-án Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • 2023. szeptember 13-án Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • 2023. október 4-én Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • 2023. október 25-én Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • 2023. november 15-én Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória

Bővebb információk, részletek, tűzvédelmi szakvizsgákról minden: ezen a weboldalon.
Jelentkezés a szakvizsgára: ezen az online jelentkezési lapon

Van lehetőség kihelyezett tűzvédelmi szakvizsgát is tartani, bárhol az országban, tudunk menni Önökhöz. Ennek feltételeiről érdeklődjön a 70/332-8318 számon, szakvizsga vizsgaszervezők kollégánknál. Kihelyezett képzést 10 főtől tudunk tartani, és akár szombati napra is tudunk szervezni.
Felnőttképző nyilvántartásba vételi számunk (Kling Munkavédelmi Kft): B/2020/000629

Munkavédelmi hírek

Mennyien jönnek, miért és mit tudnak? A külföldi vendégmunkásokról bővebben
Miért jönnek vendégmunkások? Mit tudnak a fülöp-szigetekiek? Mennyien érkeznek? Egy múlt heti cikk nagy visszhangot keltett. Tovább a cikkhez.

A főnök sosem hibázik…vagy mégis? – avagy a munkáltató joggyakorlásával összefüggő kártérítési kérdések
A munkáltató kárfelelőssége olyan klasszikus munkajogi témának mondható, amely soha nem veszít fényéből, mivel a gyakorlat és az élet által kreált helyzetek mindig új megvilágításba tudják helyezni a munkáltató kártérítési felelősségével kapcsolatban felmerült kérdéseket. Jelen cikkünkben a munkáltató kártérítési felelősségnek kissé árnyékba húzódott oldalát igyekszünk megvilágítani. Tovább a cikkhez.

Tűzálló drón Svájcból
Számos esetben volt már szó tűzoltósági felhasználású drónokról – az azonban mindegyikben közös volt, hogy mindegyik a konzumerpiacon is elérhető technológiára épül. A drónok közös pontja volt, hogy „tűzközelbe” nem lehetett velük repülni. Ezen próbál változtatni egy brit-svájci közös fejlesztés, a FireDrone, amely a hőálló burkolatának köszönhetően képes ugyanoda menni, ahová a tűzoltók. Tovább a cikkhez.

Két munkás meghalt, súlyos hiányosságokra derült fény
Súlyosan hiányosak a biztonságos üzemeltetés feltételei a szigetszentmiklósi akkumulátorfeldolgozó üzemben – állapította meg a katasztrófavédelem, miután egy robbanás miatt a gyár két munkása életét vesztette. Tovább a cikkhez.