Hírlevél 2024.01.18.

Az Online Munkavédelmi Hetilap mai témái:

 1. Jogszabály- és szabványváltozások: 2023. december
 2. A Munkavédelem Nemzeti Politikája
 3. Munkabaleseti jegyzőkönyv 2024
 4. Biológiai kockázatértékelés 2024
 5. Tűzvédelmi szakvizsgák Budapesten
 6. Munkavédelmi hírek
  • Januári szabványok – Kritikus infrastruktúrák vagy létfontosságú rendszerek
  • Munkaidő kisokos
  • Tűzvédelmi Házirend
  • Vízi mentés drónnal

Üdvözlettel:
Kling Péter

Jogszabály- és szabványváltozások: 2023. december

A szakterületünket érintő legfontosabb jogszabály- és szabányváltozások jegyzéke ezen a linken tekinthető meg.

A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki:

2023. évi CIX. törvény a hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról
Megjelent: MK 187/2023 (12. 22.) Hatályos: 2024. 01. 01.

Többek között módosítja a 1993. évi XCIII. törvényt a munkavédelemről
Megjelent: MK 187/2023 (12. 22.) Módosítja: 2023. évi CIX. t. Hatályos: 2024. 10. 01.

55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
(2a) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott tevékenységek, munkakörök, álláshelyek esetében az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti oktatás a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által rendeletben meghatározott általános oktatási tematikának a munkavállaló részére történő átadásával is teljesíthető. Az átadás megtörténhet az oktatási tematikának a munkavállaló számára elérhető belső elektronikus hálózaton történő közzétételével is.

2023. évi C. törvény a magyar építészetről
Megjelent: MK 187/2023 (12. 22.) Hatályos: 2024. 01. 01.

Többek között módosítja a 1996. évi XXXI. törvényt a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
Megjelent: MK 187/2023 (12. 22.) Módosítja: 2023. évi C. tv. Hatályos: 2024. 10. 01.

19. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha
a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötvennél több munkavállalót foglalkoztatnak,
b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
c) 10 fő befogadóképességet meghaladó kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.
(2a) Az (1) bekezdésbe nem tartozó gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek kötelesek a munkavállalóik, továbbá a munkavégzésben részt vevő családtagjaik részére elérhetővé tenni a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által rendeletben közzétett általános tűzvédelmi szabályzatot.

(4) Nem kell tűzvédelmi szabályzatot készítenie az ingatlan bérlőjének, használójának, amennyiben az épület, épületrész üzemeltetője rendelkezik az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi szabályzattal. Ebben az esetben az üzemeltető köteles a bérleti, használati szerződés megkötését követően a tűzvédelmi szabályzat egy példányát a bérlő, használó rendelkezésére bocsátani.
(5) Az általános tűzvédelmi szabályzat hatálya bármely külön jogi aktus nélkül kiterjed a (2a) bekezdésben meghatározott, gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyekre és jogi személyekre, kivéve, ha az érintett személyek magukra nézve egyedi tűzvédelmi szabályzatot fogadnak el.

22. § (3) A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalói, valamint a munkavégzésben részt vevő családtagjai a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt megismerjék. A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter rendeletében kockázati osztályba sorolással meghatározza azon munkáltatókat, akik esetében évenkénti tűzvédelmi oktatást kell tartani.

A Munkavédelem Nemzeti Politikája

Megjelent az NGM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatója a Munkavédelem Nemzeti Politikájáról.
A Munkavédelem Nemzeti Politikája 2024-2027 terjedő időszakra innen tölthető le.

Munkabaleseti jegyzőkönyv 2024

2024-től már nem szerepel az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendeletben a munkabaleseti jegyzőkönyv. Helyette (egyébként csak a táblázat J rovata változott):
„8. § (1) A kivizsgálás során nyert adatokat, tényeket – ideértve a munkabalesetből eredő munkaképtelenségnek a későbbiekben megállapított időtartamát is – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett munkabaleseti jegyzőkönyv minta szerint kell rögzíteni.”
Bővebb infó, új baleseti jegyzőkönyv letöltése és kitöltési útmutató ezen a linken érhető el.

Biológiai kockázatértékelés 2024

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről. Idézet a rendeletből:
„3. § (1) Annak érdekében, hogy a munkavállaló biztonságát és egészségét fenyegető kockázatot meg lehessen becsülni, továbbá a szükséges intézkedések meghatározhatók legyenek, a munkáltatónak minden olyan tevékenységnél, amely feltehetően biológiai tényezők kockázatával jár, meg kell határoznia a munkavállalókat, illetve munkát végző személyeket érő expozíció jellegét, időtartamát és – amennyiben lehetséges – mértékét.
3/A. § A 3. § szerinti kockázatbecslés elvégzése munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.”

A fentiek alapján ezt a munkát ezentúl a foglalkozás-egészségügyi orvos vagy annak jogosult megbízottja végezheti el.
Tehát már nem a munkavédelmi szakembernek a dolga.

Tűzvédelmi szakvizsgáink

A legközelebbi szakvizsga időpontjaink:

 • 2024. január 26-án Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • 2024. február 07-én Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • 2024. február 28-án Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória

Bővebb információk, részletek, tűzvédelmi szakvizsgákról minden: ezen a weboldalon.
Jelentkezés a szakvizsgára: ezen az online jelentkezési lapon

Van lehetőség kihelyezett tűzvédelmi szakvizsgát is tartani, bárhol az országban, tudunk menni Önökhöz. Ennek feltételeiről érdeklődjön a 70/332-8318 számon, szakvizsga vizsgaszervezők kollégánknál. Kihelyezett képzést 10 főtől tudunk tartani, és akár szombati napra is tudunk szervezni.
Felnőttképző nyilvántartásba vételi számunk (Kling Munkavédelmi Kft): B/2020/000629

Munkavédelmi hírek

Januári szabványok – Kritikus infrastruktúrák vagy létfontosságú rendszerek
Január elején 249 szabványváltozást történt. 136 új szabvány jelent meg, 84-et visszavontak, 2-t helyesbítettek, 10-et módosítottak, magyarul 17 szabvány jelent meg. Szakterületünket mindössze két változás érinti! A kritikus infrastruktúrákra jellemző incidensekről szóló új szabvány feltétlenül figyelmet érdemel. Tovább a részletekhez.

Munkaidő kisokos
A munkavállalók és munkáltatók között időről-időre félreértésre adhat okot, hogy milyen időszak számít munkaidőnek. Munkaidő-e, amikor a dolgozó ténylegesen nem végez munkát a munkahelyen? Munkaidőnek számít-e a munkahelyen történő átöltözésre fordított idő? Mennyi lehet a munkaidő? Mit értünk munkanap alatt? Tovább a cikkhez.

Tűzvédelmi Házirend
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény szerint a jogszabályban meghatározott lakó- és üdülőegységre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, a riasztás, a menekülés lehetséges módozatait, a tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok tartalmazzák. Tovább a cikkhez.

Vízi mentés drónnal
Vészhelyzetben automatikusan felszálló drón, mesterségesintelligencia-alapú keresőrendszer – manapság ezek már egyáltalán nem futurisztikus kulcsszavak, és ha megfelelően vannak vannak rendszerbe integrálva, valódi előnyt jelenthetnek az életmentés során. Tovább a cikkhez.

Az Online Munkavédelmi Hetilap mai témái:

 1. Jogszabály- és szabványváltozások: 2023. december
 2. A Munkavédelem Nemzeti Politikája
 3. Munkabaleseti jegyzőkönyv 2024
 4. Biológiai kockázatértékelés 2024
 5. Tűzvédelmi szakvizsgák Budapesten
 6. Munkavédelmi hírek
  • Januári szabványok – Kritikus infrastruktúrák vagy létfontosságú rendszerek
  • Munkaidő kisokos
  • Tűzvédelmi Házirend
  • Vízi mentés drónnal

Üdvözlettel:
Kling Péter

Jogszabály- és szabványváltozások: 2023. december

A szakterületünket érintő legfontosabb jogszabály- és szabányváltozások jegyzéke ezen a linken tekinthető meg.

A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki:

2023. évi CIX. törvény a hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról
Megjelent: MK 187/2023 (12. 22.) Hatályos: 2024. 01. 01.

Többek között módosítja a 1993. évi XCIII. törvényt a munkavédelemről
Megjelent: MK 187/2023 (12. 22.) Módosítja: 2023. évi CIX. t. Hatályos: 2024. 10. 01.

55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
(2a) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott tevékenységek, munkakörök, álláshelyek esetében az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti oktatás a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által rendeletben meghatározott általános oktatási tematikának a munkavállaló részére történő átadásával is teljesíthető. Az átadás megtörténhet az oktatási tematikának a munkavállaló számára elérhető belső elektronikus hálózaton történő közzétételével is.

2023. évi C. törvény a magyar építészetről
Megjelent: MK 187/2023 (12. 22.) Hatályos: 2024. 01. 01.

Többek között módosítja a 1996. évi XXXI. törvényt a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
Megjelent: MK 187/2023 (12. 22.) Módosítja: 2023. évi C. tv. Hatályos: 2024. 10. 01.

19. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha
a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötvennél több munkavállalót foglalkoztatnak,
b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
c) 10 fő befogadóképességet meghaladó kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.
(2a) Az (1) bekezdésbe nem tartozó gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek kötelesek a munkavállalóik, továbbá a munkavégzésben részt vevő családtagjaik részére elérhetővé tenni a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által rendeletben közzétett általános tűzvédelmi szabályzatot.

(4) Nem kell tűzvédelmi szabályzatot készítenie az ingatlan bérlőjének, használójának, amennyiben az épület, épületrész üzemeltetője rendelkezik az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi szabályzattal. Ebben az esetben az üzemeltető köteles a bérleti, használati szerződés megkötését követően a tűzvédelmi szabályzat egy példányát a bérlő, használó rendelkezésére bocsátani.
(5) Az általános tűzvédelmi szabályzat hatálya bármely külön jogi aktus nélkül kiterjed a (2a) bekezdésben meghatározott, gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyekre és jogi személyekre, kivéve, ha az érintett személyek magukra nézve egyedi tűzvédelmi szabályzatot fogadnak el.

22. § (3) A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalói, valamint a munkavégzésben részt vevő családtagjai a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt megismerjék. A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter rendeletében kockázati osztályba sorolással meghatározza azon munkáltatókat, akik esetében évenkénti tűzvédelmi oktatást kell tartani.

A Munkavédelem Nemzeti Politikája

Megjelent az NGM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatója a Munkavédelem Nemzeti Politikájáról.
A Munkavédelem Nemzeti Politikája 2024-2027 terjedő időszakra innen tölthető le.

Munkabaleseti jegyzőkönyv 2024

2024-től már nem szerepel az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendeletben a munkabaleseti jegyzőkönyv. Helyette (egyébként csak a táblázat J rovata változott):
„8. § (1) A kivizsgálás során nyert adatokat, tényeket – ideértve a munkabalesetből eredő munkaképtelenségnek a későbbiekben megállapított időtartamát is – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett munkabaleseti jegyzőkönyv minta szerint kell rögzíteni.”
Bővebb infó, új baleseti jegyzőkönyv letöltése és kitöltési útmutató ezen a linken érhető el.

Biológiai kockázatértékelés 2024

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről. Idézet a rendeletből:
„3. § (1) Annak érdekében, hogy a munkavállaló biztonságát és egészségét fenyegető kockázatot meg lehessen becsülni, továbbá a szükséges intézkedések meghatározhatók legyenek, a munkáltatónak minden olyan tevékenységnél, amely feltehetően biológiai tényezők kockázatával jár, meg kell határoznia a munkavállalókat, illetve munkát végző személyeket érő expozíció jellegét, időtartamát és – amennyiben lehetséges – mértékét.
3/A. § A 3. § szerinti kockázatbecslés elvégzése munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.”

A fentiek alapján ezt a munkát ezentúl a foglalkozás-egészségügyi orvos vagy annak jogosult megbízottja végezheti el.
Tehát már nem a munkavédelmi szakembernek a dolga.

Tűzvédelmi szakvizsgáink

A legközelebbi szakvizsga időpontjaink:

 • 2024. január 26-án Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • 2024. február 07-én Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • 2024. február 28-án Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória

Bővebb információk, részletek, tűzvédelmi szakvizsgákról minden: ezen a weboldalon.
Jelentkezés a szakvizsgára: ezen az online jelentkezési lapon

Van lehetőség kihelyezett tűzvédelmi szakvizsgát is tartani, bárhol az országban, tudunk menni Önökhöz. Ennek feltételeiről érdeklődjön a 70/332-8318 számon, szakvizsga vizsgaszervezők kollégánknál. Kihelyezett képzést 10 főtől tudunk tartani, és akár szombati napra is tudunk szervezni.
Felnőttképző nyilvántartásba vételi számunk (Kling Munkavédelmi Kft): B/2020/000629

Munkavédelmi hírek

Januári szabványok – Kritikus infrastruktúrák vagy létfontosságú rendszerek
Január elején 249 szabványváltozást történt. 136 új szabvány jelent meg, 84-et visszavontak, 2-t helyesbítettek, 10-et módosítottak, magyarul 17 szabvány jelent meg. Szakterületünket mindössze két változás érinti! A kritikus infrastruktúrákra jellemző incidensekről szóló új szabvány feltétlenül figyelmet érdemel. Tovább a részletekhez.

Munkaidő kisokos
A munkavállalók és munkáltatók között időről-időre félreértésre adhat okot, hogy milyen időszak számít munkaidőnek. Munkaidő-e, amikor a dolgozó ténylegesen nem végez munkát a munkahelyen? Munkaidőnek számít-e a munkahelyen történő átöltözésre fordított idő? Mennyi lehet a munkaidő? Mit értünk munkanap alatt? Tovább a cikkhez.

Tűzvédelmi Házirend
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény szerint a jogszabályban meghatározott lakó- és üdülőegységre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, a riasztás, a menekülés lehetséges módozatait, a tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok tartalmazzák. Tovább a cikkhez.

Vízi mentés drónnal
Vészhelyzetben automatikusan felszálló drón, mesterségesintelligencia-alapú keresőrendszer – manapság ezek már egyáltalán nem futurisztikus kulcsszavak, és ha megfelelően vannak vannak rendszerbe integrálva, valódi előnyt jelenthetnek az életmentés során. Tovább a cikkhez.